Iată contractul dintre CSA Steaua și FCSB! Raportul obligațiilor e 37-9 pentru FCSB + cine decide dacă Becali rămâne fără biletul la ordin de 750.000 euro

FCSB – Nordsjaelland a fost al doilea meci pe care clubul lui Gigi Becali l-a disputat în Ghencea. Primul fusese cel de duminica trecută, derby-ul cu CFR Cluj. Gazeta Sporturilor vă prezintă în exclusivitate cum arată draftul de contract dintre cele două părți: FCSB și CSA Steaua.

Poartă denumirea de „Contract de punere a dispoziție a stadionul Steaua” și, în afara Anexelor pe care le conține, are 8 pagini. În care sunt prevăzute mai multe capitole: obiectul contractului, condițiile, drepturile și obligațiile celor două părți, modul în care se face încetarea contractului, ce înseamnă forță majoră, legea aplicabilă (jurisdicția), dar și alte clauze diverse.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Facilitățile stadionului includ:

a. instalație nocturnă, tabele marcaj, sonorizare și adresare publică, sistem turnicheți pentru control acces sectorizat, sistem curenți slabi, sistem broadcast, sistem întreținere gazon, sisteme de stingere a incendiilor, generator de rezervă și facilități instalare sistem VAR

b. parcări: parcare VIP cu 155 locuri și parcare presă cu 175 locuri;

c. utilități: apă curentă, energie electrică, climatizare, gaze naturale, conexiune neîntreruptă la internet cu soluție de back-up (tip radio) și internet wireless.

d. utilaje, aparatură și echipamentele tehnice de primă intervenție funcționale specifice unei arene sportive de nivel 4

e. spații: de amplasare a carelor TV și a echipamentelor tehnice ale reprezentanților mass-media, două vestiare cu toate dotările aferente, lojele, spațiile VIP, sală conferință depresă, spațiile comerciale din interiorul stadionului (chioșcuri), spații de promenadă, 2 case de bilete – spații cu avize și autorizații conforme cu legislația în vigoare.

DOUĂ CONDIȚII PRIMORDIALE

1. Pentru acuratețe, Beneficiarul declară că a luat la cunoștință faptul că terenul de fotbal poate fi folosit exclusiv pentru desfășurarea meciului de fotbal, fără antrenament premergător.

2. Contravaloarea contractului se va achita cu minim 3 zile înainte de data evenimentului. Neachitarea în termenul și condițiile arătate anterior atrage rezoluțiunea contractului.

Obligațiile celor de la CSA Steaua

9 puncte, printre care:

– Să dea în folosința Beneficiarului Stadionul Steaua incluzând spațiile și dotările aferente, necesare desfășurării evenimentului sportiv, pe baza unui proces-verbal încheiat între părți care face parte integrantă din prezentul contract

– Să permită afișarea de branding propriu în spațiile stabilite de comun acord cu Beneficiarul, fără a afecta brandingul existent.

– Să furnizeze Beneficiarului toate informațiile necesare privind arhitectura și funcționarea sistemului de ticketing și control acces care facilitează accesul publicului spectator în stadion, precum și informații despre subcontractorul care asigură funcționarea sistemului.

Obligațiile celor de la FCSB

37 de puncte, printre care:

– Să pună la dispoziția CSA Steaua un număr de 50 de permise acces auto pentru personalul propriu, pe toată durata contractului, astfel încât toate forțele de ordine să cunoască această prevedere. Spațiile de parcare aferente acestor 50 de permise de acces auto să fie desemnate în zona T2.

– Este responsabil de toate cheile care îi sunt predate pe baza procesului verbal de predare-primire și va deschide și închide toate spațiile necesare desfășurării evenimentului precum și porțile pentru afluirea și defluirea publicului spectator.

– Se obligă să asigure consumabile necesare curățeniei în toate spațiile ce fac obiectul prezentului contract, precum și să ridice toate deșeurile rezultate în urma evenimentului în maxim 2 zile de la terminarea lui.

– Îi este interzis să folosească liftul destinat persoanelor pentru activitatea de transport de mărfuri sau produse de catering.

– FCSB se obligă să încheie, pe cheltuiala sa, şi să menţină în vigoare pe toată durata dării în folosință, următoarele:

a) O poliță de răspundere în valoare de 250.000 euro, sublimita pentru vandalism 200.000 euro care să acopere toate tipurile de prejudicii, inclusiv dar fără a se limita la: daune morale, răspunderea producătorului (pagube produse de mâncarea/băutura servite în cadrul evenimentului), furt, distrugere, vandalism, incendiu, vătămare corporală, deces sau orice alte pagube produse pe toată durata contractului (inclusiv produse de mijloace pirotehnice), atât arenei sportive și dotărilor acesteia

b) Să pună la dispoziția CSA Steaua un bilet la ordin avalizat cu o valoare echivalentă în lei a 750.000 euro la cursul BNR. din data semnării contractului care să asigure înlocuirea completă a gazonului în cazul deteriorării iremediabile ca urmare a desfășurării evenimentului, situație constatată de un expert agreat de ambele părți. Dacă se constată necesitatea consultării unui expert pentru stabilirea gradului de deteriorare a gazonului, biletul la ordin va fi executat sau restituit, după caz, după comunicarea concluziilor expertului.

– Va înlocui pe cheltuiala sa bunurile distruse în timpul evenimentului sportiv în termen de maxim 30 zile de la terminarea evenimentului, urmând a-și încasa contravaloarea despăgubirilor de la asigurator în baza poliței

 Se obligă, prin toți reprezentanții săi (acționariat, conducere, staff, echipă, crainic, etc.), să nu utilizeze și să nu permită utilizarea niciuneia dintre mărcile Clubului Sportiv al Armatei ”Steaua”, să nu afișeze și să nu permită afișarea de mesaje denigratoare la adresa acestuia și/sau mesaje care să genereze confuzie privind identitatea de brand, marca, palmares.

– Se obligă, prin toți reprezentanții săi (acționariat, conducere, staff, echipă, crainic, etc.), să nu facă declarații sau afișeze comportamente denigratoare, provocatoare la adresa Clubului Sportiv al Armatei Steaua care să creeze confuzie și să aducă prejudicii acestuia. Nerespectarea prezentului articol, precum și a art. 5.2.28, va duce la pierderea dreptului de punere la dispozitie a stadionul ”Steaua” pentru evenimente viitoare.

CLAUZĂ SPECIALĂ

– În cazul în care evenimentul FCSB cauzează o distrugere semnificativă sau totală a arenei sportive, cu toate dotările şi instalaţiile aferente, în măsura în care acestea nu mai pot fi folosită de CSA Steaua în tot sau în parte pentru activităţile specifice ale acestuia, iar lipsa de folosință se extinde pentru mai mult de 15 de zile calendaristice, FCSB va achita penalități în valoare 15.000 euro pentru fiecare eveniment ce nu poate fi organizat pe stadion

37.000de euro a fost prețul achitat de FCSB celor de la CSA Steaua pentru a disputa în Ghencea meciul cu CFR

45.000de euro a fost suma pe care FCSB a virat-o celor de la CSA pentru meciul cu Nordsjaelland

Lasă un comentariu